Kemuhammadiyahan kelas XI

Tuliskan periode kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah

  • masa sebelum kemerdekaan :
  1. (tulis nama pimpinan )       ( tulis tahun kepemimpinan)
  2. dst

 

 

  • masa sesudah kemerdekaan, meliputi:
  1. masa orde lama
  2. masa orde baru
  3. masa pasca reformasi

selamat mengerjakan